Padel er en ketsjersport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80% tennis og 20% squash. Banen, der er 10x20 m med et net, der deler banen på midten, er derfor mindre end en tennisbane og er omgivet af glasvægge, der bruges aktivt i spillet. Banen har ikke tag, så husk påklædning efter forholdene. Banens gulv laves af kunstgræs, hvori der er udlagt sand. Bagvæggene og moduler af sidevæggene er dækket af lyddæmpende glasvægge. Der spilles primært double, dvs. 4 spillere per bane. Pointsystemet er som i tennis, både m.h.t. partier og sæt. Se link til regler og instruktion her: https://danskpadelforbund.dk/hvad-er-padel/

Booking

I Ramløse Padeltennis har vi en fremragende udendørs ITALIAN PADEL bane, der kan bookes via linket "BOOKING - min side" der findes herover. Prisen er 200 kr. pr time ved et normalt medlemskab. Prisen indbefatter altid lån af 4 bat, samt bolde fra skabet. Medbring dog gerne eget udstyr hvis du vil være helt sikker, særligt udenfor hallens åbningstid. Bookingret til baner forudsætter oprettelse af et padel-medlemskab, hvilket er en engangsudgift på 100 kr. Som padel-medlem modtager man en fast adgangskode til skab og bane, der virker i tidsrummet fra 5 min før, til 5 min efter en booket tid. Det er ikke tilladt at overdrage sit medlemskab til andre, og der skal altid være minimum et medlem tilstede i forbindelse med afviklingen af en booket tid.

RABATPRIS:

Der tilbydes en særlig rabatpris på 150 kr/time for personer der samtidigt betaler for et aktivt medlemskab af en af Ramløse Idrætsforenings øvrige afdelinger (RIF) samt fitnesscenteret FITS-U. Typen af medlemskab vælges i forbindelse med booking. For god ordens skyld, skal det understreges, at hverken passive RIF medlemskaber, bodybike eller et medlemskab af Ramløse padeltennis alene berettiger til rabatpris.

Ved booking fremsendes en kvittering på mail og sms. Forbrugt baneleje afregnes bagudrettet månedsvis, ved at forbruget summeres op og modregnes på det enkelte medlems betalingskort ultimo måneden.

Afbud/Aflysning

Afbud kan alene foretages gennem bookingsystemet. Det er muligt at aflyse sin tid frem til 3 timer før opstart. Afbud foretaget herefter, medfører ikke refundering af beløbet. Vejrforhold giver ikke ekstraordinær ret til aflysning udover ovennævnte frist.

Ved ankomst til banen

Det anbefales at møde omklædt, dog kan omklædningsrum 1-4 anvendes både til omklædning og bad, forudsat dette sker inden for hallens åbningstid. Ved ankomst til selve banen indtastes medlemskoden på keypad´en, der befinder sig ved padel-skabet på Ramløsehallens gavl. Herefter åbnes skab og bane. I skabet opbevares låneudstyr i form af 4 bats og 3 bolde til fri afbenyttelse for både medlemmer og disses medbragte gæster.
I skabet findes også kontakten banens lys. Et tryk på kontakten tænder lyset i 1 time.
En træningstime starter hver hele klokketime, og slutter 1 minut i næste hele klokketime. Uret på hallens gavl er gældende i tvivlsspørgsmål. Banen forlades ryddet således at næste hold kan starte til tiden. Vær opmærksom på at banen er videoovervåget, jævnfør handelsbetingelserne.

Efter træningen

HUSK at afspritte og overlevere/sætte bats og bolde tilbage i skabet efter brug og lås skabet. Adgangen til skabet spærres 5 min efter spilletidens udløb. Som medlem holdes du ansvarlig for at efterlade banen i samme stand du selv ønsker at overtage den. Har du mistet lånebolde eller bats undervejs, er det medlem der har booket tiden erstatningspligtigt og bedes erstatte dem med nye, der kan købes i hallens sportscafe.

Pas på banerne !

Det er muligt at spille på banerne en stor del af året – så længe man er godt klædt på, og der ikke er sne på banerne, men det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for at passe på banen, derfor:
• Pas på de fælles bats og bolde
• Husk altid at sætte bat-stroppen på håndleddet. Det er meget dyrt at skifte en rude ;-)
• Tør gerne glasset af, hvis der er dug på det
• Banerne skal fejes efter behov – så tjek om sandet skal fordeles efter brug.